Ez a weboldal sütiket használ a megfelelő működés érdekében.


Tájékoztató!

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint „a termelő, illetve a földhasználó köteles az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.”

 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 14/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ingatlantulajdonos (bérlő, használó) köteles mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartására, gyommentesítésére, a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesésére.

 Fentiek betartása érdekében felszólítom, hogy az érintett ingatlanokon a gyomnövények irtásáról, a gyomfertőzés megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodjon!

 Felhívom figyelmüket, hogy a védekezési tevékenység elvégzését ellenőriztetni fogom, s amennyiben a gyomnövények irtásáról nem gondoskodik a védekezést határozatban rendelem el, és 5.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedő mértékű eljárási bírságot szabok ki.

 Tájékoztatom, hivatkozott Törvény szerint növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki előírt kötelezettségét a kötelezés ellenére elmulasztja, a kiszabható növényvédelmi bírság legmagasabb összege tizenötmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint, mely bírság ismételten is kiszabható.

 Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

. Hostgator coupon