Ez a weboldal sütiket használ a megfelelő működés érdekében.


Kitüntetések

Köő Imre Károlyné (Lendvai Mária) 

 

  Önéletrajz


Alap községben él születése óta. Középiskolai tanulmányait Székesfehérváron végezte a Vasvári Pál Óvónőképző szakközépiskolában, majd a helyi óvodában dolgozott 1991-ig. Megbízható, pontos munkájával a gyermekek iránti meleg, szerető gondoskodással nevelte a gyerekeket. Jó kapcsolatot alakított ki a szülőkkel, hogy a közös gondokat megfelelő alapossággal közösen oldják meg. Már az óvodában töltött évek alatt is komolyan foglalkozott Alap község népi kultúrájának felkutatásában a néptánc, népdal átörökítésében.

A közösségben elfoglalt helye és szerepe, tapasztalatai mindenki számára példaként szolgál. Családi vállalkozásuk mellett továbbra is foglalkozik a néphagyományok ápolásával. Az óvoda 20 éves évfordulójára 1997-ben ismét újra alakította a Pávakört és kezdeményezésére beindult a néptánc oktatás is.

Ma is lelkes szervezője és résztvevője a csoportnak. Több települési, kistérségi és országos találkozón is részt vesznek, öregbítve ezzel is az alapi ,,ugróst" és az ,,üveges táncot". Határozott fellépése, a néptánc iránti elkötelezettsége révén a gyerekek, szülők és a szakmabeliek elismerését is kivívta.

Eddigi tevékenységét, elismerés övezze, növelve ezzel önbecsülését, megerősítést adjon neki abban, hogy munkája elismerésre méltó.

Kovács Ernő

Nyolcvanhárom éve született Debrecenben . Nem mozdonyvezető édesapja szakmáját folytatta - bár nagyon tetszett neki és érzéke is volt a műszaki dolgokhoz - emberekkel akart foglalkozni. A debreceni Református Kollégiumban szerzett néptanítói és orgonista kántori oklevelet. 1946-ban számára távoli helyre Alapra került tanítónak. Az akkori falusi szokások szerint összevont osztályokban - egytől nyolc osztályosig- tanította a gyerekeket. De ha kellett - képesítése alapján - istentiszteletet is tartott.

 

Kemény Istvánné (Pintér Erzsébet) 

 

Önéletrajz


1931. február 20-án születtem Sárbogárdon, középparaszt családból. Két leánytestvérem van. Édesapám halála után /1961/ édesanyám egyedül él Sárbogárdon. A Kossuth Termelőszövetkezet nyugdíjasa.

A 4 elemi iskolát, majd a 4 polgárit is Sárbogárdon végeztem. A polgári iskola befejezése után 1945-ben a kecskeméti Leánylíceumba kerültem, ahol 1949-ben sikeres érettségi vizsgát tettem. Édesapám ekkor már súlyos beteg volt. Nem állt módomban visszamenni Kecskemétre, hogy ott a Pedagógiai Gimnáziumot elvégezzem, hanem mint bejáró tanuló Székesfehérváron folytattam tanulmányaimat. Itt tettem aztán különbözeti vizsgát 1950-ben.

Született: 1930. május 10.
Szentelés: Székesfehérvár, 1956. június 24.
Káplán: Bodajk,
Bicske, Mór, Pusztaszabolcs
Plébános: Alap 1967-1986,
Csepel II. 1986-1992
1992-től visszatér a Lazarista szerzetesrendbe.
Elhunyt: 2006. november 25.

 

 

Alap Község Önkormányzata.