Ez a weboldal sütiket használ a megfelelő működés érdekében.


Hírek

Itt találhatja Alap Község legfrissebb híreit.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján, a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben foglalt tartalommal többek között Az Alapi kaszálórétek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDI2003) Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészítését végzi 2013-2014-ben.

A fenntartási tervek 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal történő elkészítésének egyik feltétele az érintett területek érdekeltjeivel történő kapcsolattartás, majd az így nyert tapasztalatok és javaslatok beépítése a tervezési folyamatba.

Emellett szándékunk az is, hogy a Natura 2000 területeken gazdálkodók jobban megismerhessék a Natura 2000 hálózat kijelölésének és fenntartásának céljait, valamint az ezzel járó támogatási lehetőségeket, és ezk tudatában integrálni tudják a gazdálkodásba a természetvédelmi szempontokat is.


A Natura 2000 fenntartási terv tervezete az alábbi holnapon található meg:

http://dinpi.hu/keszulo-fenntartasi-tervek

Alapi kaszálórétek Natura 2000 terület (HUDI20003)

 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Ezúton szeretnénk meghívni a 2014. évi Alapi Vadásznapra!

Idén is hagyományosan színes és izgalmas programokkal várjuk Kedves Vendégeinket.

Találkozzunk újra augusztusban a Kazsoki-tanyán, az Alapi Vadászháznál!

Tájékoztató!

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint „a termelő, illetve a földhasználó köteles az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.”

 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 14/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ingatlantulajdonos (bérlő, használó) köteles mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartására, gyommentesítésére, a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesésére.

 Fentiek betartása érdekében felszólítom, hogy az érintett ingatlanokon a gyomnövények irtásáról, a gyomfertőzés megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodjon!

 Felhívom figyelmüket, hogy a védekezési tevékenység elvégzését ellenőriztetni fogom, s amennyiben a gyomnövények irtásáról nem gondoskodik a védekezést határozatban rendelem el, és 5.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedő mértékű eljárási bírságot szabok ki.

 Tájékoztatom, hivatkozott Törvény szerint növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki előírt kötelezettségét a kötelezés ellenére elmulasztja, a kiszabható növényvédelmi bírság legmagasabb összege tizenötmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint, mely bírság ismételten is kiszabható.

 Alapi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Tekintse meg az alapi táncokról szóló könyvünket!

Alapi Táncok

Képek

 
. Hostgator coupon