Ez a weboldal sütiket használ a megfelelő működés érdekében.


Pályázatok

Pályázataink

Letölthető dokumentumok:

Projekt leírása, pályázat: Letöltés (pdf, 70kB)

Szakmai beszámoló: Letöltés (pdf, 48kB)


Projekt leírása:A belterületi 438 hrsz-ú ingatlanon,a meglévő fóliasátor mellé még egy 100 négyzetméteres fűthető fóliát szeretnénk építeni,melyben szintén primőrt paprikát,paradicsomot,uborkát termelnénk. .Új területeket vonunk be a termelésbe a 288/1.hrszú.2748m2, a 288/4.hrszú.2050m2területeket,melynek területe:4798 m2,termelnénk burgonyát,sárgarépát,céklát,petrezselymet,babot. Az itt megtermelt zöldségfélék az óvoda konyháján kerülnek majd felhasználásra. Megtermelnénk a teljes óvodai burgonya szükséglet 57%-át, a céklarépa 100%-át,a metélnivaló bab 50%-át,a fejtenivaló bab 100%-át,a karalábé100%-át,a paprika és paradicsom 100%-át, a gyökérzöldség 75%-át, a pirosretek100%-át, a sárgarépa 75%-át, a petrezselyemzöld és az uborka 100%-át,a vöröshagyma 50%-át. Szeretnénk ültetni,2 Ha gyümölcsfát., a 244/1 hrsz. jelenleg szántó művelési ágú,saját tulajdonú földterületen. A gyümölcsoltványokat kézi erővel ültetnénk el. Tervezzük szilva,alma,és őszibarack fák ültetését. A csemetés gépi megműveléséhez használnánk a 2012-ben vásárolt traktort és munkagépeket. Továbbá tervezzük még két önkormányzati tulajdonú üres telek(604/16,0,0976 m2, és 604/15,0,0976m2beültetését) akác, illetve pusztaszil facsemetével való beültetését, a fát az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyeknek juttatnánk, valamint a fóliasátor fűtéséhez szükséges kazánban tüzelnénk el.


Letölthető dokumentumok:

Projekt leírása, pályázat: Letöltés (pdf, 70kB)

Szakmai beszámoló: Letöltés (pdf, 48kB)

Elszámolás: Letöltés (pdf, 48kB)


Projekt leírása:Alap közigazgatási területén 33 km mezőgazdasági út található, mely teljes egészében földút. A mezőgazdasági utak közül kb.7 km szakaszon végeztünk felújítást 2012.évben.2013.évben 7 km szakasz felújítását tervezzük, valamint 3,5 km árok tisztítását is . A mezőgazdasági utak esetében a tavalyi év tapasztalatai miatt a tulajdoni viszonyok tisztázására 2013.évben útkimérési munkálatokra is terveztünk költséget. A legfontosabb feladat a mezőgazdasági utak járhatóvá tétele, a felnövekedett padka lenyesése, melyet bérmunkában szeretnénk elvégeztetni gléderrel. A többi munkálatot kézi és gépi erővel végeznénk el. Tervezzük az utak melletti árkok karbantartását, ezen belül ároktisztítást, bozótvágást, a cserjével benőtt árkoknál cserjeirtást is. Az árkok gyommentesítését is elvégezzük. Tervezzük évi két alkalommal parlagfű irtást. A 2012.évi startmunka programok keretében vásárolt munkaeszközöket használjuk majd bozótvágót, ásót, kapát, fűkaszát, kézi fűrészt a 2013.évi munkák során.


Letölthető dokumentumok:

Projekt leírása, pályázat: Letöltés (pdf)

Szakmai beszámoló: Letöltés (pdf)

Elszámolás: Letöltés (pdf)


Projekt leírása:Alap közigazgatási területén 38 km belterületi út található, melyek felújításra szorulnak. 2012-ben 11 km-es szakaszon végeztük el a munkálatokat.2013-ban pedig kb.4 km útszakasz felújítása valósulna meg, valamint az utak melletti árkok rendbetétele. A belvízelvezető árkokat saját készítésű járdalapokkal szeretnénk burkolni,melyhez kb.24.000 db, 40x40-es járdalapra lenne szükség, melyet saját kivitelezésben készítünk el, a megvásárolt beton elemgyártó géppel és sablonokkal. A legfontosabb feladat a felnövekedett padka lenyesése, a kátyúk megszüntetése,ahol szükséges az utak útszórókővel történő szórása. Az árkok gyommentesítését kézi kaszával, és benzinmotoros fűkaszával kívánjuk elvégezni. A munkák elvégzéséhez 10 fő közfoglalkoztatott,napi 8 órában,12.800 óra alatt végzi el. Az adminisztratív feladatokat ellátó személy közreműködik a bérszámfejtésben, a bérkifizetésben, a projekt elszámolásaiban, a megvásárolt eszközök nyilvántartásában és leltározásában. A mezőgazdasági projekt keretében ,2012-ben vásárolt traktor,pótkocsit,és munkaeszközöket hatékonyan tudjuk majd felhasználni.


Letölthető dokumentumok:

Szakmai beszámoló: Letöltés (pdf, 143kB) 


 Az Alapi Óvoda (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) fűtéskorszerűsítés és födémszigetelés cél megvalósítására 6.277.000 Ft, míg a Sáregresi Óvoda (7014 Sáregres, Kossuth utca 12.) felújítása cél megvalósítására 16.200.000 Ft támogatást kapott Alap Község Önkormányzata, mint az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése.A pályázat keretében megvalósítani kívánt célok érdekében közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, melynek eredményeképpen 2011. november 29-én megkötésre került a Gázmodul-Weisz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 215.) a vállalkozási szerződés Alap és Sáregres községek óvodáinak energetikai korszerűsítése tárgyában a szerződés mellékletét képező elfogadott ajánlati költségvetések alapján az Alapi Óvoda fűtéskorszerűsítésére és födémszigetelésére és a Sáregresi Óvoda felújítására.


 

 

 

Letölthető dokumentumok:

Projekt leírása, pályázat: Letöltés (pdf, 62kB)

Szakmai beszámoló: Letöltés (pdf, 57kB)


 Projekt leírása: Alap önkormányzat közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő  belterületi 438. helyrajzi számú ingatlanon, 3000 négyzetméter  szántón  növénytermesztési tevékenységet szeretnénk folytatni. Ennek keretében termelnénk burgonyát, sárgarépát, céklát, petrezselymet,  babot, valamint,  a 2011. évben munkaügyi központ által támogatott értékteremtő beruházás keretében  megvalósult   100 négyzetméteres fóliasátorban paprikát, paradicsomot és uborkát is. Ezek a termények  a helyi óvoda konyháján  kerülnek felhasználásra, mely intézmény biztosítja az óvodások, általános iskolások és a házi szociális gondozott idős emberek étkeztetését is.  Továbbá tervezzük  két önkormányzati tulajdonú  üres telek, ( 415/6 hrsz.  és 415/7 hrsz., területük egyenként 1093 négyzetméter )   akác, illetve pusztaszil facsemetével való beültetését.     A munkák megkezdése előtt a dolgozók munkavédelmi és belesetvédelmi oktatásban  részesülnek, melynek költségeit az önkormányzat biztosítja. A facsemeték gyorsan növő fafajok,  a  fát az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek   részére segélyezési célra kivánja felhasználni. 


Alap Község Önkormányzata.